Priser

Priserne for at leje et kontor starter ved kr. 1.800, der inkluderer

 • Frokostordning
 • Rengøring
 • Fælles udgifter
 • Fri kaffe
 • Internet forbindelse
 • Server til data
 • Printer
 • Varme, el, vand
 • Fri brug af fælles faciliteter
 • Mødelokaler med storskærm og IT udstyr
 • Undervisningslokaler
 • Anretterkøkken til spisearrangementer
 • Postservice

Vi har også fælleskontorer,  hvor man kan leje et skrivebord. 

Vi ligger vægt på at etablere et godt arbejdsmiljø i PrimoHuset, derfor har vi eksempelvis også en hyggelig kælderbar - hvor der er mulighed for hygge og faglig sparring!
"PrimoHuset skal være med til at understøtte erhvervsvæksten lokalt; og derfor ser vi meget gerne at nyetablerede virksomheder vil være en del af fællesskabet"