Målet!

Det er håbet, at PrimoHuset kan tiltrække nye virksomheder til Ringkøbing, der eksempelvis arbejder med online løsninger, webshops, kreativitet, liberale erhverv og lignende.

PrimoHuset skal være med til at understøtte erhvervsvæksten lokalt; og derfor ser vi meget gerne at nyetablerede virksomheder vil være en del af fællesskabet.


PrimoHuset er en drøm, der har modnet sig over en række år. Målet er at skabe et inspirerede og godt hus, hvor virksomheder kan springe ud og udvikle sig.

Det kan eksempelvis være den lille virksomhed, der arbejder med udgangspunkt fra et hjemmekontor, eller den mindre virksomhed, der savner et inspirerende fællesskab og udviklende sparring på tværs af husets virksomheder.

PrimoHuset skal gerne være med til at skabe optimale betingelser for at virksomhederne kan udnytte sit vækstpotentiale.


"PrimoHuset skal være med til at understøtte erhvervsvæksten lokalt; og derfor ser vi meget gerne at nyetablerede virksomheder vil være en del af fællesskabet"