Strategisk samarbejde

For at skabe endnu bedre muligheder for at udvikle kontorfællesskabet har PrimoHuset indgået et strategisk samarbejde med revisionsfirmaet PwC og Skjern Bank.

Stats.aut. revisor Henrik Ludvigsen fra PwC: ”Vi glæder os over, at det er lykkedes os at indgå i et tæt strategisk samarbejde med PrimoHuset, der blandt andet indebærer at PrimoHuset køber vores nuværende ejendom i Ringkøbing. Vi bliver dog boende i de centralt beliggende bygninger – nu blot som lejer. Dette giver mulighed for at en del af vores hus på sigt bliver udlejet til nye spændende virksomheder, der kommer til at indgå i det samlede kontorfællesskab, der er skabt i PrimoHuset!

Vi vil gerne fra PwC’s side fortsætte med at være en megen aktiv medspiller i at udvikle erhvervslivet og være med til at tiltrække virksomheder, der kan skabe nye arbejdspladser og borgere til vores område”.

Strategisk samarbejdspartner når det gælder finansiering og rådgivning

I forlængelse af udvidelsen af mulighederne i PrimoHuset er Skjern Bank også indtrådt som strategisk partner til PrimoHuset. Skjern Bank står stærkt når det gælder rådgivning inden for finansiering og etablering af virksomhed. Bjarke Hansen: ”det glæder os naturligvis at Skjern Bank vil være med til at gøre det endnu mere attraktivt at være en del af Primo Huset”.

”som den lokale bank her i Ringkøbing-Skjern kommune vil vi gerne være med til at gøre det endnu mere attraktivt at etablere og drive virksomhed. Derfor vil vi gerne være med til at bakke op om et spændende initiativ som PrimoHuset og da vi allerede har flere af de bestående virksomheder i Primo Huset som kunde i Skjern Bank og samtidigt oplever en interessant kundetilgang fra den nordlige del af kommunen vil vi være indgå i det strategiske samarbejde” siger underdirektør Carsten Allerslev Skjern Bank.

Nyt rådgivningstilbud

”Samarbejdet med henholdsvis PwC og Skjern Bank betyder, at PrimoHusets virksomheder tilbydes gratis rådgivningsforløb der vil gerne være med til at udvikle virksomheder til fortsat vækst. Det gælder både i forbindelse med nyetablering og i forhold til bestående virksomheder” siger Henrik Ludvigsen fra PwC og Carsten Allerslev fra Skjern Bank, der fortsætter: ”der vil også blive afholdt periodiske arrangementer i PrimoHuset med fokus på aktuelle rådgivningsemner, og vi vil gerne være med til at udvikle mulighederne fremadrettet i forhold til lejernes ønske”.

Intentionen bag PrimoHuset vil også fremadrettet være at skabe de helt rigtige rammer for virksomheder, der på én gang ønsker at være del af et større kontorfællesskab – med de mange fordele dette giver – og samtidigt kan ”lukke” døren til egne kontorlokaler. Med udvidelsen gives der endnu flere muligheder for at gøre det attraktivt at være en del af virksomhedshuset.




"PrimoHuset skal være med til at understøtte erhvervsvæksten lokalt; og derfor ser vi meget gerne at nyetablerede virksomheder vil være en del af fællesskabet"